W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.T.U Arkadiusz Hubert Tarczyński Gospodarka Leśna i Ozdobna. Wynajem Samochodów (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Gręzówka 46, 21-400 Łuków.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Gręzówka 46, 21-400 Łuków lub drogą mailową: kochanowkasiedlce@gmail.com
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na potrzeby kontaktu z Administratorem.
5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia korespondencji bądź dłużej, w przypadku nawiązania współpracy.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości kontaktu z Administratorem.
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
AKCEPTUJĘ
Kochanówka Siedlce

NEWS

Dish of the day


Dish of the day 19

1) Soup

2) Second course

 

In hours. 11-15 free shuttle service (within the city) 1.50 gr package.

Promotions, offers and check the current special of the day on Facebook.

 

Bon appetit

..........................................................................................................................................................................

ABOUT US

LITHUANIAN-POLISH RESTAURANT AND CAFÉ KOCHANÓWKA
located at ul. Kochanowskiego 9 in the center of Siedlce. Kochanówka is a place with a unique and magnificent home-like atmosphere. The unique feeling is created by tables covered with lace tablecloths, burning candles, jazz and relaxing music, flowers and friendly service. Thematic meetings on gluten-free diet, exhibitions of paintings, prints and photographs by local artists also take place in Kochanówka.

Restaurant Opening Hours:
>>> Mon-Fr: 11.00-22.00
>>> Saturday: 12.00-22.00

>>> Sunday: 12.00-21.00

Number of seats:
>>> Setting options: 45 people
>>> Banquet setting: 45 people

Advantages of premises:
>>> Air-conditioning
>>> Phone reservations
>>> We accept credit cards
>>> Homely and unique atmosphere

Additional services:
>>> Occasional events
>>> Banquets
>>> Exhibitions of paintings and cultural events
>>> Birthdays, name-day parties
>>> Catering
>>> Funerals

We would be pleased to welcome you in our restaurant,
a place created from passion and love for cooking.
Welcome

CONTACT

FOR CLOSER INFORMATION PLEASE CONTACT:

 

Siedlce
ul. Kochanowskiego 9
tel. 505-172-964
kochanowkasiedlce@gmail.com

How to get to us?